AC7117族NADCAP審核準則(英)
發布時間:2018/10/29 22:45:02

AC7117審核準則族:

AC7117.1 -NADCAP電腦控制噴丸審核準則

AC7117.2- NADCAP自動控制噴丸審核準則

AC7117.3- NADCAP噴丸成型審核準則

AC7117.4- NADCAP旋片噴丸審核準則

AC7117.5- NADCAP手動噴丸審核準則

AC7117.1_Rev_A.doc

AC7117.2_Rev_A.doc

AC7117.3_Rev_A.doc

AC7117.4_Rev_A.doc

AC7117.5_Rev_A.doc

------------------------------------------------

技術咨詢:

周霜霜-研發部長/技術專家

cindy.zhou@peentech.cn

image.png


国内一级毛片手机免费视频,观看手机免费视频一级毛片,福利短视频手机在线,大量偷拍视频高清手机在线